Descargar Libro: De Lexicografia

Resumen del Libro

libro De Lexicografia

La lexicografia exigeix rigor, amplitud, complexitat i laboriositat. Linterès actual és tenir diccionaris variats i idonis des de perspectives diverses i per a tot tipus dusuaris variats. El I Symposium Internacional de Lexicografia va convidar a considerar lactivitat lexicogràfica des dun horitzó obert, que enllaci, uneixi i travi les nostres llengües amb unes altres i els productes de les quals representin realment una ajuda, ja que el gènere comú o descriptor de tot tipus de diccionari és el terme instrument, de precisió, si pot ser.n

Autores del libro

Opciones de descarga

Si quieres puedes obtener una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos una lista de opciones de descarga disponibles:

Opinión de la crítica especializada

3

52 valoraciones en total