Descargar Libro: Emprenedoria Social

Resumen del Libro

libro Emprenedoria Social

En un moment en el qual es qüestiona el model de creixement i desenvolupament, buscant noves maneres de fer economia, lemprenedoria social es presenta com una forma de portar a la pràctica un desenvolupament econòmic més sostenible, responsable, humà i humanitzador.La crisi econòmica té solucions des de lemprenedoria social, des del cooperativisme, perquè sincorporen a una economia de proximitat, a una economia integradora que procura el benestar dels treballadors, per trobar formes de treball que persegueixen, a més dels beneficis econòmics, beneficis per a la salut humana, el medi ambient i lequilibri social de lactivitat productiva dun país concret.

Autores del libro

Opciones de descarga

Si deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te mostramos una lista de posibilidades de descarga disponibles:

Opinión de la crítica especializada

3.3

50 valoraciones en total