Descargar Libro: Introducción A La Historia De Las Ideas Estéticas

Aquest primer volum presenta una visió sintètica del procés històric de formació i evolució de les principals reflexions filosòfiques que es van fer entorn dels conceptes i teories de la bellesa i lart en lAntiguitat. Després duna introducció on es presenten les nocions fonamentals de lEstètica, el text analitza les aportacions dels pitagòrics, Demòcrit, els sofistes, Sòcrates, Plató i Aristòtil, seleccionant com a representant de lèpoca hel·lenística lestètica neoplatònica de Plotí. Sofereix una visió cronològica de les principals idees dels autors més representatius, originals i influents dambdós períodes, incloent també en cada cas aquells aspectes del seu pensament filosòfic necessaris per a entendre les seues aportacions a lestètica.