Descargar Libro: La Ilustración Gráfica Del Siglo Xix

Resumen del Libro

libro La Ilustración Gráfica Del Siglo Xix

Aquest llibre proposa una revisió en profunditat de la il·lustració gràfica durant el període de 1800 a 1870, estudiada ací com un cos problemàtic dimatges dotat de sentits sovint contradictoris, plagat danacronismes i desajustat respecte a certs esquemes estilístics i ideològics de la visió històrica de lart del segle XIX. Per a establir una nova estructura dinterpretació de les imatges de reproducció, shan restituït les funcions que els van ser assignades en la seua època, shan contrastat aquestes amb la recepció que van tenir les obres i shan connectat les estratègies artístiques que van posar en pràctica els seus autors amb maneres de coneixement i representació aplicats i debatuts també en la política i la ciència.

Autores del libro

Opciones de descarga

Si deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos una lista de opciones de descarga directa disponibles:

Opinión de la crítica especializada

5

88 valoraciones en total