Descargar Libro: Las Relaciones Entre Checoslovaquia Y América Latina 1945 1989. En Los Archivos De La República Checa

Resumen del Libro

libro Las Relaciones Entre Checoslovaquia Y América Latina 1945 1989. En Los Archivos De La República Checa

Čtveřice autorů prezentuje první rozsáhlejší pokus o mapování vztahů Československa a Latinské Ameriky v období studené války. Vzhledem k tomu, že doposud není k dispozici sekundární literatura (s výjimkou nedávných časopiseckých studií a velmi omezeného počtu publikací starších), je práce opřena téměř výlučně o pramenný materiál, zejména z Archivu Ministerstva zahraničních věcí, Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Výzkum ukázal různou intenzitu zájmu československých politických a ekonomických elit o jednotlivé země regionu, preferována byla Brazílie, Argentina, Mexiko a po roce 1959 Kuba. Současně je také patrná pragmatizace čs. zahraniční politiky, formálně byly sice zdůrazňovány politické a ideologické priority, v praxi však udržovalo Československo výhodně ekonomické vztahy i s brutálními vojenskými režimy (zvláště s Argentinou).

Autores del libro

Opciones de descarga

Si lo deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de opciones de descarga directa disponibles:

Opinión de la crítica especializada

4.1

66 valoraciones en total