Descargar Libro: Léxic I Neologia

Resumen del Libro

libro Léxic I Neologia

Aquesta recopilació darticles reuneix una vintena destudis sobre diversos aspectes de la neologia lèxica escrits per membres de lObservatori de Neologia (IULA, UPF) des de 1989 fins al 2001: des de textos sobre aspectes metodològics, socials, textuals i tecnològics de la neologia lèxica fins a textos sobre aspectes lingüístics i pragmàtics dels neologismes catalans i castellans, tant des de plantejaments cognotivistes com morfològics.n

Autores del libro

Opciones de descarga

Si deseas puedes obtener una copia de este libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te detallamos una lista de posibilidades de descarga directa disponibles:

Opinión de la crítica especializada

4.9

82 valoraciones en total