Descargar Libro: Què, Quan I Com Ensenyar Les Competències Bàsiques A Primària

Resumen del Libro

libro Què, Quan I Com Ensenyar Les Competències Bàsiques A Primària

Allò que no hi és en el currículum oficial: el desplegament de les competències en objectius, continguts i criteris davaluació per a cada cicle. El projecte educatiu i curricular i les programacions daula. Làmbit comú on es desenvolupen totes les competències transversals.

Autores del libro

Opciones de descarga

Si quieres puedes conseguir una copia de este libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te detallamos un listado de fuentes de descarga directa disponibles:

Opinión de la crítica especializada

3.7

84 valoraciones en total