Descargar Libro: Xente De Aquí E De Acolá

Resumen del Libro

libro Xente De Aquí E De Acolá

Xente de aquí e de acolá é un conxunto de retratos que compoñen unha visión das nosas xentes e dun tempo. O retrato foi un dos xéneros que Cunqueiro cultivou con máis acerto. Un dos xéneros literarios que Álvaro Cunqueiro cultivou con gran mestría e acerto foi o retrato. Personaxes con vida propia coma o picapreitos Somoza de leiva, que tiña un can que só lle ladraba á parte contraria, ou Leiras de Parada, que adormecía os capóns léndolles artigos de prensa. Xente nosa, verdadeira, recreada con maxistral dominio da arte literaria.

Autores del libro

Opciones de descarga

Si lo deseas puedes obtener una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos un listado de posibilidades de descarga disponibles:

Opinión de la crítica especializada

3.3

72 valoraciones en total